Back Βρίσκεστε εδώ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ Προγράμματα Επιδοτήσεων (Έληξε) Μίσθωση Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης
Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011 16:45

(Έληξε) Μίσθωση Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης

Γράφει η  
 • Βαθμολογήστε
  (0 ψήφοι)

  Με σκοπό την ανάγκη βελτίωσης των όρων βιωσιμότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,την ανάγκη ενίσχυσης νέων αγροτών, κτηνοτρόφων και την ανάγκη αύξησης της παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών αλλάζει ο τρόπος εκμίσθωσης της δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε την Τρίτη (26/10/2011), ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκανδαλίδης, τα πρώτα 833 αγροτεμάχια θα διατεθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Ξάνθης και Καβάλας και είναι συνολικής έκτασης 10.030 στρεμμάτων.

  Από αυτά τα 462 αγροτεμάχια θα είναι για γεωργική χρήση και τα υπόλοιπα 371 για κτηνοτροφική χρήση. Τις αιτήσεις για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια θα μπορούν να τις καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Για επιτόπιο έλεγχο από τις Περιφέρειες βρίσκονται ακόμη 12.508 αγροτεμάχια με εμβαδόν 172.627 στρέμματα, τα οποία σύντομα πρόκειται να αναρτηθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

  Η γη θα διανεμηθεί σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά φυσικό πρόσωπο (στα 100 στρέμματα συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει ή μισθώνει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει από την διαδικασία μίσθωσης δημόσιας γης).

  Βάση του ΦΕΚ 2290/Β/2011 για την μίσθωση διαθέσιμου ή κοινόχρηστου αγροτεμαχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μισθωτής να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  Α) Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο να είναι επαγγελματίας αγρότης και εφόσον είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

  Β) Να είναι νέος έως 35 ετών.

  Γ) Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ

  Δ) Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

  Απαραίτητη είναι η δέσμευση των ενδιαφερόμενων ότι, το υπό μίσθωση αγροτεμάχιο θα καλλιεργηθεί με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών ή θα χρησιμοποιηθεί για βόσκηση.

  Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι για τα φυσικά πρόσωπα το σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούνται ήδη ή μισθώνονται και του υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα.

  Ενώ τα νομικά πρόσωπα μπορούν να εκμισθώνουν αγροτεμάχια έκτασης μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων.

  Η διάρκεια μίσθωσης για τις μονοετείς καλλιέργειες ορίζεται σε 5 καλλιεργητικές περιόδους με δικαίωμα ανανέωσης για άλλη μια πενταετία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν. Η μίσθωση για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται σε 25 καλλιεργητικές περιόδους και μόνο για την περίπτωση μίσθωσης αγροτεμαχίου σε νέο ηλικίας έως 35 ετών.

  Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά στρέμμα και ανά καλλιεργητική περίοδο και καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ με την έκδοση του αντίστοιχου διπλοτύπου.

  Η διαδικασία μίσθωσης είναι η εξής:

  1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση του είτε μέσω του διαδικτύου είτε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και μετά μέσω διαδικτύου εμφανίζεται η βαθμολογία βάσει κάποιων κριτηρίων τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

  1. Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου (συνεταιρισμός – ομάδα παραγωγών) μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου μισθωτών για το ίδιο αγροτεμάχιο γίνεται βάσει των βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
  Α1) Αγρότης με όμορη προς το υπό εκμίσθωση αγροτεμάχιο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων του και του υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου δεν θα υπερβαίνει τα 100 στρέμματα

  Βαθμοί 50

  A2) Αγρότης στον οποίο παραχωρείται η ίδια έκταση, για την οποία υποβάλει αίτηση για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1979), τουλάχιστον για δύο χρόνια

  Βαθμοί 30


  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β
  Β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε.

  Βαθμοί 100


  Β2) Νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής

  Βαθμοί 200


  Β3) Νέος ηλικίας έως 35 ετών

  Βαθμοί 180

  Β4) Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ

  Βαθμοί 180

  Β5) Επαγγελματίας Αγρότης

  Βαθμοί 60


  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ

  Γ1) Αγρότης με δηλωμένη στο ΜΑΑΕ και στο ΟΣΔΕ συνολικά (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) καλλιεργούμενη ή άλλως πως εκμεταλλευόμενη έκταση έως 100 στρέμματα, νέος ηλικίας έως 35 ετών, νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ), ως εξής:

  Καλλιεργούμενη έκταση έως 4 στρ. βαθμοί 100

  έως 10 στρ. βαθμοί 90
  έως 20 στρ. βαθμοί 80
  έως 30 στρ. βαθμοί 70
  έως 40 στρ. βαθμοί 60
  έως 50 στρ. βαθμοί 50
  έως 80 στρ. βαθμοί 30
  έως 100 στρ. βαθμοί 10


  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ
  Δ1) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας

  Βαθμοί 100


  Δ2) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας

  Βαθμοί 50


  Δ3) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών, ή για χρήση του αγροτεμαχίου για βόσκηση

  Βαθμοί 50


  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε
  Ε1) Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για την χρήση του αγροτεμαχίου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρ.

  Βαθμοί 100

  2. Ως μισθωτής για την μίσθωση του διαθέσιμου ή κοινόχρηστου αγροτεμαχίου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας για την περίπτωση φυσικού προσώπου επιλέγεται ο νεότερος ηλικιακά υποψήφιος για την περίπτωση δε νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο με τα περισσότερα μέλη.

  Ο μέγιστος αριθμός στρεμμάτων που είναι δυνατόν να διανεμηθούν είναι τα 3 εκατ. Ενώ στην πλειοψηφία τους τα αγροτεμάχια είναι μικρότερα των 10 στρεμμάτων.

  Τέλος μπορεί να πραγματοποιηθεί και μίσθωση με δημοπρασία. Η μίσθωση με δημοπρασία λαμβάνει χώρα, εφόσον σκοπός της μίσθωσης είναι επιχειρηματικής, αναπτυξιακής ή άλλης μορφής του πρωτογενούς τομέα, που δεν περιλαμβάνεται στις οριζόμενες στην απευθείας μίσθωση περιπτώσεις.

  Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.2358/29-06-2004 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Διαβάστηκε 970 φορές Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 14:30
 • Μαρία Λαπαδώνη

  Λογιστικά - Φοροτεχνικά | ΙΩΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.
  Κιν +30 693 337 0669 | Τηλ: +30 2541084084 | Φαξ: +30 2541084084 | m.lapadoni@ioniki.net

  Λευκίππου 6 | 67100 Ξάνθη | Ελλάς | Ευρώπη | www.ioniki.net

  Αφηστε σχολιο

  Φωτοβολταϊκά

  fotovolt
  Τεχνικά άρθρα για Οικιακά Φωτοβολταϊκά

  Θέρμανση

  thermansi
  Νέες τεχνολογίες για οικονομία και απόδοση

  Επιδοτήσεις

  epidotiseis
  Τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα

  Websites

  websites
  Συμβουλές ηλεκτρονικής προώθησης

  Αυθαίρετα

  authaireta
  Νέα και διατάξεις για την ρύθμηση αυθαιρέτων